TR221AVS001 - Altınkum Sazlığı

Tanım

Avşa'nın güneydoğusunda bulunan sazlık alan, adanın tek büyük sulak alanıdır. Alanda kuşlar ve kurbağalar mevcuttur. Bir kısmı halihazırda doldurulmuş olan sazlık alan, yazlık ev ve yol inşaartı nedeniyle yoğun baskı altındadır. sulak alanın geçmişte daha geniş bir alan kapladığını, ancak inşaatlarla birlikte küçüldüğünü tahmin ediyoruz. Ancak bu bilgi doğrulanmalıdır.Alanın sahil kısmında yerleşim olan kısımlarda suyun borularla drene edildiği gözlemlenmiştir.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 16.4 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Hafif tuzlu (5.0-18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 26 - 50
Hidroperiod: Sürekli
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Marmara Adalar
Ada: Avşa
Boylam: 27.526545 Doğu
Enlem: 40.493339 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 3- Özgün habitat/arazi formu kısmen değiştirilmiş (10-50% dokunulmamış)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
Ts -- İnorganik topraklardaki mevsimsel/geçici tatlı su bataklıkları; batak alanları, çukurları, mevsimsel su basar çayırları, sazlıkları kapsar 51 - 75
E -- Kum ve çakıllı sahiller; kumul burunları, girintileri, kumlu adacıkları, kumul sistemleri ve nemli gevşek kumulları kapsar 5 - 25
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye / Özel mülk
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
401 = sürekli kentleşme Orta
440 = Malzeme depolama Yüksek
501 = patikalar, izler, bisiklet yolları Orta
502 = yollar ve otoyollar Düşük
530 = Gelişmiş ulaşım imkanları Düşük
701 = su kirliliği Düşük
702 = hava kirliliği Düşük
703 = toprak kirliliği Yüksek
800 = Arazi doldurma, arazi ıslahı ve kurutma
810 = Su tahliyesi Düşük
811 = Tahliye amacıyla sucul vejetasyonun yönetimi Düşük
860 = Çöp dökme, dip çökeltilerini depolama Düşük
Havzadaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
440 = Malzeme depolama Orta
501 = patikalar, izler, bisiklet yolları Düşük
502 = yollar ve otoyollar Orta
530 = Gelişmiş ulaşım imkanları Orta
700 = Kirlilik Orta
800 = Arazi doldurma, arazi ıslahı ve kurutma Düşük
853 = su düzeyinin yönetimi Düşük
Etkiler
Etki Yoğunluk
AS- = Manzara değerinin kaybı Orta
HF- = Habitat parçalanması Yüksek
HL- = Habitat kaybı Orta
LS- = Su kaynağının azalması Düşük
LW- = Doğallık/yaban hayatı değerlerinin azalması Düşük
VC- = Bitki türlerinin kompozisyonunun değişmesi Düşük
WG- = Drenaj/Su seviyelerinin düşmesi Düşük
WGT = Su tablasının alçalması Yüksek
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
72A0 Kamış çalılıkları 5 - 25
72B0 Geniş saz yataklıkları 76 - 95
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Yüzücü 26 - 50
Yüzey bitkisi > 95
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Carex sp.
Cyperus sp.
Juncus acutus
Juncus maritimus
Juncus subulatus
Lemna sp.
Phragmites communis
Typha sp.
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Streptopelia decaocto 1-10 Muhtemel yuvalama
Gallinula chloropus 1-10 Muhtemel yuvalama
Acrocephalus scirpaceus 1-10 Muhtemel yuvalama
Corvus monedula 10-100 Muhtemel yuvalama
Delichon urbicum 1-10 Muhtemel yuvalama
Hirundo rustica 1-10 Muhtemel yuvalama
Parus major 1-10 Muhtemel yuvalama
Passer domesticus 1-10 Muhtemel yuvalama
Phylloscopus collybita 1-10 Muhtemel yuvalama
Sylvia communis 1-10 Muhtemel yuvalama

Amfibiler

Sulak alandaki varlık durumu

Kaynakça

Resimler