TR221AVS003 - Martı Adası Burnu Gölcüğü

Tanım

Adanın kuzeybatı burnunda bulunan ve yol kenarında sulak alan, küçük bir dere ağzıdır. Alana Juncus maritimus, Fragmites austuralis ve Salix türleri hakimdir. Suyun içinde iribaşlara rastlanmıştır.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 0.4 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tatlı (< 0.5 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 76 - 95
Hidroperiod: Mevsimsel
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Marmara Adalar
Ada: Avşa
Boylam: 27.526109 Doğu
Enlem: 40.528399 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 2- Özgün habitat/arazi formu baskın (>50%)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
F -- Haliç suları; haliçlerin ve deltalardaki haliç sistemlerinin sürekli suları > 95
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
511 = elektrik hatları Düşük
Havzadaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
501 = patikalar, izler, bisiklet yolları Orta
511 = elektrik hatları Düşük
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
2210 Crucianellion maritimae kumulları 26 - 50
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi) 5 - 25
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Islak çayır < 5
Çalı/Ağaçsı 26 - 50
Kum bitkileri 5 - 25
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Anthemis tomentosa
Cakile maritima
Centaurea spinosa Baskın
Elymus farctus
Eryngium maritimum
Juncus maritimus
Matthiola tricuspidata
Medicago marina
Phragmites communis
Polygonum maritimum
Salix sp.

Resimler