TR221AYV002 - Balık Adası (Karaada) Göleti

Tanım

Sulak alan, balık adasının güneybatı kıyısynda bulunmaktadır. Adada insan faaliyeti yoktur. Bu nedenle sulak alan neredeyse el değmemiş durumdadır. Adanın güneybatı kıyısı, gümüş martıların 250-500 çiftten oluşan üreme kolonisini barındırır. Balıkçı teknelerinin deniz tarafına balık tutmaya geldiği ancak karaya çıkmadığı öğrenilmiştir.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 0.9 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Hafif tuzlu (5.0-18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): > 95
Hidroperiod: Sürekli
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Balık Adası
Boylam: 26.703380 Doğu
Enlem: 39.375229 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 1- Dokunulmamış. İnsan eliyle yapılmış değişikliğe dair iz yok.
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
K -- Kıyısal tatlı su lagünleri; tatlı su delta lagünlerini kapsar > 95
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Ekosistem servisi
Ekosistem servis türü Ekosistem servisi Fayda Ölçeği (%) Önemli
Destekleyici hizmetler Yaşam ortamı sağlama
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
700 = Kirlilik Düşük
703 = toprak kirliliği Düşük
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
5340 Doğu Akdeniz garigleri 76 - 95
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Yüzücü 51 - 75
Çalı/Ağaçsı 76 - 95
Diğer 5 - 25
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Anagallis arvensis
Anagallis foemina
Asphodelus aestivus
Olea sylvestris
Phillyrea latifolia
Pistacia lentiscus
Urtica pilulifera
Urtica urens
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Larus michahellis 100-1000 Yuvalama

Resimler