TR221AYV003 - Hasır Adası Gölcüğü

Tanım

Ada, bir merkez niteliğinde olan Cunda (Alibey) adası'na 0,7 km uzaklıktadır ve sular çekildiğinde bir kum düzlüğünden yürüyerek adaya ulaşmak mümkündür. Bu nedenle ada yoğun insan etkisine maruz kalmakta ve sulakalanın vejetayonu değişmektedir.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 0.2 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Hafif tuzlu (5.0-18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 5 - 25
Hidroperiod: Mevsimsel
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Hasır Adası
Boylam: 26.664560 Doğu
Enlem: 39.352112 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 4- Özgün habitat/arazi formu yüksek oranda değiştirilmiş (<10 dokunulmamış)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
H -- Gelgit sazlıkları; tuzcul sazlıklar ve çayırlıklar, tuzlalar, yükselmiş tuz çayırlıkları, acı-tatlı gelgit sazlıklarını kapsar > 95
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Ekosistem servisi
Ekosistem servis türü Ekosistem servisi Fayda Ölçeği (%) Önemli
Destekleyici hizmetler Yaşam ortamı sağlama
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
700 = Kirlilik Orta
701 = su kirliliği Düşük
703 = toprak kirliliği Orta
920 = Kuruma Yüksek
966 = ekosisteme yeni giriş yapan türlerle ortaya çıkan çatışma Yüksek
Havzadaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
700 = Kirlilik Orta
703 = toprak kirliliği Orta
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
119A Bitki örtüsü bulunmayan yumuşak zemin 5 - 25
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Yüzücü > 95
Diğer > 95
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Anagallis arvensis
Anagallis foemina
Asphodelus aestivus
Carduus pycnocephalus
Echium angustifolium
Hordeum marinum
Lagurus ovatus
Plantago scabra
Ranunculus arvensis
Rumex sp.
Silybum marianum
Trifolium resupinatum
Trigonella sp.
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Larus michahellis 10-100 Yuvalama

Resimler