TR221AYV004 - Çataltepe Gölcüğü

Tanım

Cunda adasının doğusundadır. Sulak alan kıyı çizgisiyle denizden ayrılmaktadır. Kış mevsiminde deniz suyunun sulak alana kadar ulaştığı ve alanda yoğun kuş aktivitesi olduğu öğrenilmiştir. Alan ayrıca yağmur sularının toplandığı bir havza niteliğindedir. yollardan taşan sular, borularla sulak alana verilmektedir. Alanın güney-güneybatı kısmında yazlık siteler, alanın kıyı tarafındaysa bir restoran bulunmaktadır. Restoranın yanında şezlong ve şemsiyeler mevcuttur. Alanda flora çeşitliliği yüksektir. Kumul bitkileri, çayır ve frigana vejetasyonu hakimdir. Ancak insan etkisiyle gelen peyzaj bitkileri de mevcuttur.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 11.0 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tuzlu(> 18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 26 - 50
Hidroperiod: Mevsimsel
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Alibey (Cunda)
Boylam: 26.650961 Doğu
Enlem: 39.353508 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 3- Özgün habitat/arazi formu kısmen değiştirilmiş (10-50% dokunulmamış)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
H -- Gelgit sazlıkları; tuzcul sazlıklar ve çayırlıklar, tuzlalar, yükselmiş tuz çayırlıkları, acı-tatlı gelgit sazlıklarını kapsar 76 - 95
E -- Kum ve çakıllı sahiller; kumul burunları, girintileri, kumlu adacıkları, kumul sistemleri ve nemli gevşek kumulları kapsar < 5
B -- Denizel sucul gelgit yatakları; yosun yatakları, deniz çayırı yatakları, tropik denizel çayırlıkları kapsar < 5
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye / Özel mülk
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Ekosistem servisi
Ekosistem servis türü Ekosistem servisi Fayda Ölçeği (%) Önemli
Destekleyici hizmetler Yaşam ortamı sağlama
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
100 = Ürün yetiştiriciliği Bilinmiyor
140 = Otlatma Bilinmiyor
250 = Bitkilerin (genel) toplanması / çıkarılması
501 = patikalar izler bisiklet yolları Düşük
511 = elektrik hatları Düşük
530 = Alana iyileştirilmiş ulaşım imkanları Düşük
609 = diğer spor ve turizm kompleksleri Orta
620 = Açık hava spor ve hobi faaliyetleri Bilinmiyor
623 = motorlu taşıtlar Bilinmiyor
701 = su kirliliği Düşük
703 = toprak kirliliği Düşük
870 = Hendekler, doldurulmuş alanlar ve yapay sahiller genel Bilinmiyor
920 = Kuruma Orta
947 = gelgit dalgası
951 = kuruma/ organik madde birikimi
966 = ekosisteme yeni giriş yapan türlerle ortaya çıkan çatışma Bilinmiyor
967 = evcil hayvanlarla antagonist ilişki Bilinmiyor
970 = Bitki türleri arasındaki etkileşimin varlığı (bitkiler)
Havzadaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
100 = Ürün yetiştiriciliği
140 = Otlatma Bilinmiyor
160 = Genel orman yönetimi/amenajmanı
161 = ormanlaştırma
400 = Kentleşmiş alanlar, insan yerleşimleri Orta
401 = sürekli kentleşme Orta
403 = dağınık yerleşimler Düşük
421 = evsel atıkların tahliyesi Bilinmiyor
501 = patikalar izler bisiklet yolları Düşük
502 = yollar ve otoyollar Düşük
511 = elektrik hatları Düşük
512 = boru hatları Bilinmiyor
530 = Alana iyileştirilmiş ulaşım imkanları Orta
623 = motorlu taşıtlar Bilinmiyor
700 = Kirlilik Düşük
703 = toprak kirliliği Düşük
820 = Dip tortusunun ve çökeltilerinin (çamur...) çıkarımı
860 = Çöp dökme, dip çökeltilerinin depolanması Orta
960 = Hayvan türleri arasında ilişki
962 = parazitlik
966 = ekosisteme yeni giriş yapan türlerle ortaya çıkan çatışma Düşük
967 = evcil hayvanlarla antagonist ilişki
970 = Bitki türleri arasındaki etkileşimin varlığı (bitkiler)
Etkiler
Etki Yoğunluk
AN- = Gürültü artışı Bilinmiyor
AS- = Manzara değerinin kaybı Bilinmiyor
EA- = Ulaşım olanaklarının artması
EI- = Diğer sosyo-ekonomik değerlerin artışı Düşük
EU- = Turist ve rekreasyon potansiyelinin artışı Düşük
FB- = Doğal dengenin ve hayvan türleri arasındaki etkileşimin aksaması Düşük
FC- = Hayvan türlerinin kompozisyonunda değişim Orta
HL- = Habitat kaybı Bilinmiyor
VC- = Bitki türlerinin kompozisyonunun değişmesi Bilinmiyor
VCX = Egzotik bitki türlerinin sisteme girmesi Düşük
VS- = Vejetasyon yapısında değişim Düşük
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
1140 Git döneminde deniz suyuyla kaplı olmayan çamur ve kum düzlükleri 5 - 25
119B Bitki örtüsü bulunan yumuşak zemin 5 - 25
1260 Ege adacıklarının sublitoral bölgeleri (tuzcul çayırlar, firiganik-tuzcul topluluklar, kazmofit-tuzcul topluluklar) 5 - 25
1510 * Akdeniz tuzlu bozkırları (Limonietalia) 5 - 25
5420 Sarcopoterium spinosum friganaları < 5
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Tuzcul 51 - 75
Kum bitkileri < 5
Çalı/Ağaçsı < 5
Islak çayır < 5
Sualtı bitkisi 5 - 25
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Amaranthus sp
Anthemis tomentosa
Asphodelus aestivus
Asteriscus aquaticus
Atriplex portulacoides
Avena sp
Cardopatium corymbosum
Carduus pycnocephalus
Centaurea spinosa
Cistus parviflorus
Cistus salviifolius
Erica manipuliflora
Euphorbia sp.
Genista acanthoclada
Gladiolus italicus
Halocnemum strobilaceum
Hordeum marinum
Juncus acutus
Juncus maritimus
Lavandula officinalis
Limonium sp
Limonium virgatum
Melilotus sp.
Parapholis incurva
Pistacia lentiscus
Puccinellia maritima
Ruppia maritima
Salicornia sp
Sarcopoterium spinosum
Serapias sp.
Silybum marianum
Spergularia marina
Tamarix sp.
Tragopogon sp.
Trifolium resupinatum
Trigonella sp.
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Tadorna ferruginea 1-10 Muhtemel yuvalama
Larus michahellis
Ciconia nigra 1-10 Muhtemel yuvalama
Streptopelia decaocto 1-10 Muhtemel yuvalama
Carduelis carduelis 1-10 Muhtemel yuvalama
Corvus corax 1-10 Muhtemel yuvalama
Delichon urbicum 1-10 Bilinmiyor
Emberiza calandra 1-10 Muhtemel yuvalama
Hirundo rustica 1-10 Bilinmiyor
Passer domesticus 10-100 Yuvalama

Resimler