TR221AYV005 - Beş Kuyular Islak Çayırı

Tanım

Patriçia Yarımadası'nın Cunda'yla birleştiği yerin doğu kıyısında bulunan alan bir ıslak çayır özelliğindedir. Alan yeraltı suyuyla ve küçük kaynaklarla beslenmektedir. Alan, Beş Kuyular Mevkii adını barındırdığı kuyulardan alır. Muhtemelen sahil yolunun inşaası sebebiyle alanın kıyısına bir duvar çekilmiş ve alana denizden tuzlu su girişi azalmıştır. Alanın seviyesi bu set nedeniyle düşmüştür. Alan 2018 Nisan ve 2019 Mart aylarında iki kere ziyaret edilmiştir.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 11.0 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tuzlu(> 18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 51 - 75
Hidroperiod: Geçici/Aralıklı
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Alibey (Cunda)
Boylam: 26.621111 Doğu
Enlem: 39.380053 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 2- Özgün habitat/arazi formu baskın (>50%)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
9 -- Kanallar ve drenaj kanalları, hendekler 5 - 25
Zk(b) -- Karasal karstik ve diğer yeraltı hidrolojik sistemler 26 - 50
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Ekosistem servisi
Ekosistem servis türü Ekosistem servisi Fayda Ölçeği (%) Önemli
Hiçbiri
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
530 = Alana iyileştirilmiş ulaşım imkanları Orta
700 = Kirlilik Düşük
703 = toprak kirliliği Düşük
Havzadaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
502 = yollar ve otoyollar
530 = Alana iyileştirilmiş ulaşım imkanları Orta
970 = Bitki türleri arasındaki etkileşimin varlığı (bitkiler) Orta
Etkiler
Etki Yoğunluk
HF- = Habitat parçalanması Orta
VC- = Bitki türlerinin kompozisyonunun değişmesi Düşük
VCD = Bitki çeşitliliğinin kaybı Düşük
VP- = Bitki türlerinin popülasyonunda gerileme Düşük
VS- = Vejetasyon yapısında değişim Yüksek
VS- = Vejetasyon yapısında değişim Yüksek
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
6420 Molinio-Holoschoenion uzun boylu Akdeniz nemli otlakları 51 - 75
72B0 Geniş saz yataklıkları 5 - 25
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Diğer 76 - 95
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Arundo donax
Atriplex portulacoides
Ecballium elaterium
Juncus maritimus
Limonium angustifolium
Phragmites communis
Scirpus maritimus
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Larus michahellis
Corvus monedula 1-10 Muhtemel yuvalama
Emberiza calandra 1-10 Muhtemel yuvalama
Galerida cristata 1-10 Muhtemel yuvalama

Resimler