TR221AYV007 - Patriçia Gölcüğü

Tanım

Patriçia Yarımadası'nın güneybatısında bulunan alan, mevsimsel olarak kuruduğu tahmin edilen bir tuzlu su gölcüğüdür. Alana giden yol bozuk olmasına karşın alanın kıyısına araçlarla ulaşıldığı ve alanın turistik amaçla kullanıldığı gözlemlenmiştir. Alanın kıyısındaki yürüyüş patikası sportif amaçla kullanılmaktadır. Havzada zeytincilik yapılmaktadır.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 1.4 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tuzlu(> 18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 26 - 50
Hidroperiod: Sürekli
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Alibey (Cunda)
Boylam: 26.603070 Doğu
Enlem: 39.385821 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 3- Özgün habitat/arazi formu kısmen değiştirilmiş (10-50% dokunulmamış)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
Ts -- İnorganik topraklardaki mevsimsel/geçici tatlı su bataklıkları; batak alanları, çukurları, mevsimsel su basar çayırları, sazlıkları kapsar 51 - 75
E -- Kum ve çakıllı sahiller; kumul burunları, girintileri, kumlu adacıkları, kumul sistemleri ve nemli gevşek kumulları kapsar 5 - 25
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Ekosistem servisi
Ekosistem servis türü Ekosistem servisi Fayda Ölçeği (%) Önemli
Tedarik hizmetleri Gıda
Destekleyici hizmetler Yaşam ortamı sağlama
Kültürel hizmetler Rekreasyon ve turizm
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
620 = Açık hava spor ve hobi faaliyetleri Orta
623 = motorlu taşıtlar Orta
700 = Kirlilik Düşük
703 = toprak kirliliği Düşük
920 = Kuruma Yüksek
Havzadaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
100 = Ürün yetiştiriciliği Orta
162 = yapay ağaçlandırma Orta
970 = Bitki türleri arasındaki etkileşimin varlığı (bitkiler)
Etkiler
Etki Yoğunluk
AS- = Manzara değerinin kaybı Orta
VC- = Bitki türlerinin kompozisyonunun değişmesi Orta
VP- = Bitki türlerinin popülasyonunda gerileme Düşük
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi) 5 - 25
1510 * Akdeniz tuzlu bozkırları (Limonietalia)
2210 Crucianellion maritimae kumulları 5 - 25
1310 Çamur ve kumları kolonize eden Salicornia ve diğer tek yıllık bitkiler 5 - 25
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Tuzcul < 5
Kum bitkileri < 5
Çalı/Ağaçsı 5 - 25
Islak çayır 5 - 25
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Anthemis tomentosa
Arundo donax
Atriplex portulacoides
Bromus sp.
Cakile maritima
Elymus farctus
Eryngium maritimum
Euphorbia paralias
Juncus maritimus
Limonium sinuatum
Limonium virgatum
Matthiola tricuspidata
Medicago marina
Parapholis incurva
Pistacia lentiscus
Salicornia sp
Salsola kali
Triglochin bulbosa
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Charadrius alexandrinus 1-10 Yuvalama
Larus michahellis
Anthus campestris 1-10
Emberiza calandra 1-10 Muhtemel yuvalama
Galerida cristata 1-10 Muhtemel yuvalama

Resimler