TR221AYV008 - Maden Adası Gölcüğü (Doğu)

Tanım

Maden adasının doğusunda bulunan alan yağış suları ve deniz etkisiyle dolan bir gölcüktür. Kıyı, denizden gelen rüzgarlara açık olduğu için kıyıda ve alanın içinde yoğun bir katı atık kirliliği vardır.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 0.4 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Hafif tuzlu (5.0-18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 51 - 75
Hidroperiod: Sürekli
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Maden Adası
Boylam: 26.595021 Doğu
Enlem: 39.387856 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 2- Özgün habitat/arazi formu baskın (>50%)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
E -- Kum ve çakıllı sahiller; kumul burunları, girintileri, kumlu adacıkları, kumul sistemleri ve nemli gevşek kumulları kapsar 5 - 25
H -- Gelgit sazlıkları; tuzcul sazlıklar ve çayırlıklar, tuzlalar, yükselmiş tuz çayırlıkları, acı-tatlı gelgit sazlıklarını kapsar 5 - 25
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Ekosistem servisi
Ekosistem servis türü Ekosistem servisi Fayda Ölçeği (%) Önemli
Destekleyici hizmetler Yaşam ortamı sağlama
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
700 = Kirlilik Yüksek
701 = su kirliliği Yüksek
703 = toprak kirliliği Yüksek
951 = kuruma/ organik madde birikimi Orta
952 = ötrofikasyon Orta
Havzadaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
700 = Kirlilik Yüksek
703 = toprak kirliliği Yüksek
Etkiler
Etki Yoğunluk
AS- = Manzara değerinin kaybı Yüksek
LU- = Turist ve rekreasyon potansiyelinin azalması Yüksek
LW- = Yaban/yaban hayatı değerlerinin azalması Yüksek
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
5420 Sarcopoterium spinosum friganaları 5 - 25
5340 Doğu Akdeniz garigleri 5 - 25
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi) 5 - 25
1510 * Akdeniz tuzlu bozkırları (Limonietalia) 5 - 25
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Islak çayır 5 - 25
Çalı/Ağaçsı 5 - 25
Yüzücü 26 - 50
Tuzcul < 5
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Anthemis rigida
Cardopatium corymbosum
Cistus parviflorus
Cistus salviifolius
Juncus maritimus
Limonium sinuatum
Limonium virgatum
Pistacia lentiscus
Salicornia sp
Sarcopoterium spinosum
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Tadorna ferruginea 1-10 Muhtemel yuvalama
Emberiza calandra 1-10 Muhtemel yuvalama
Galerida cristata 1-10 Muhtemel yuvalama

Resimler