TR221AYV009 - Maden Adası Gölcüğü (Batı)

Tanım

Maden Adası'nın kuzeybatısında bulunan göl, kıyıya yakın kuzeybatı kısmında tuzcul çayırlarla çevrili ve hafif acı su özelliği taşıyan bir tatlı su gölüdür. Alanı çeşitli kuş türleri üreme ve konaklama amacıyla kullanmaktadır. Kışlama durumu bilinmemektedir. Alandaki biyolojik çeşitlilik, Ayvalık adaları içindeki bütün sulak alanlardan yüksektir. Alanda insan faaliyeti gözlemlenmemiştir. Alana karadan ulaşım neredeyse olanaksızdır ve tekneyle ulaşım olanağı hava koşullarına göre değişkenlik göstermektedir. Alanın kesin olarak korunması gerekmektedir.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 1.6 Ha
Hidrolojik etkileşim: Evet 
Su tuzluluğu: Tatlı (< 0.5 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 76 - 95
Hidroperiod: Sürekli
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Maden Adası
Boylam: 26.588812 Doğu
Enlem: 39.391084 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 1- Dokunulmamış. İnsan eliyle yapılmış değişikliğe dair iz yok.
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
H -- Gelgit sazlıkları; tuzcul sazlıklar ve çayırlıklar, tuzlalar, yükselmiş tuz çayırlıkları, acı-tatlı gelgit sazlıklarını kapsar 26 - 50
Zk(a) -- Denizel/kıyısal karstik ve diğer yeraltı hidrolojik sistemler 51 - 75
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
1310 Çamur ve kumları kolonize eden Salicornia ve diğer tek yıllık bitkiler 5 - 25
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi) 5 - 25
1510 * Akdeniz tuzlu bozkırları (Limonietalia) 5 - 25
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Tuzcul < 5
Çalı/Ağaçsı < 5
Islak çayır 5 - 25
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Asphodelus aestivus
Asteriscus aquaticus
Atriplex portulacoides
Avena sp.
Butomus umbellatus
Dactylis glomerata
Juncus maritimus
Limonium sinuatum
Parapholis incurva
Pistacia lentiscus
Plantago maritima
Rumex sp.
Ruppia maritima
Salicornia sp
Scirpus maritimus
Triglochin bulbosa
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Tadorna ferruginea 1-10 Yuvalama

Omurgasızlar

Sulak alandaki varlık durumu

Kaynakça

Argiope bruennichi Mevcut
Lestes macrostigma Eversmann, 1836 Mevcut
Sympetrum fonscolombii (Selys, 1840) Mevcut

Resimler