TR221AYV011 - Maden Caddesi Çamur Düzlüğü 2

Tanım

Cunda adasının PAtriçia Yarımadası'yla birleştiği boğazın güneybatısında kalan alan bir çamur düzlüğüdür. Alana araçla ulaşım mümkün olsa da alanda insan faaliyeti yoktur. Havzada frigana bitki örtüsü çok iyi durumdadır.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 1.0 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tuzlu(> 18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): < 5
Hidroperiod: Mevsimsel
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Alibey (Cunda)
Boylam: 26.624178 Doğu
Enlem: 39.356800 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 1- Dokunulmamış. İnsan eliyle yapılmış değişikliğe dair iz yok.
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
G -- Gelgit çamur, kum ya da tuz düzlükleri > 95
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Ekosistem servisi
Ekosistem servis türü Ekosistem servisi Fayda Ölçeği (%) Önemli
Destekleyici hizmetler Yaşam ortamı sağlama
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
501 = patikalar izler bisiklet yolları Düşük
Havzadaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
501 = patikalar izler bisiklet yolları Düşük
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
5420 Sarcopoterium spinosum friganaları < 5
119A Bitki örtüsü bulunmayan yumuşak zemin 5 - 25
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi) < 5
1140 Git döneminde deniz suyuyla kaplı olmayan çamur ve kum düzlükleri 76 - 95
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Çalı/Ağaçsı 76 - 95
Tuzcul < 5
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Asparagus acutifolius
Calicotome villosa
Centaurea spinosa
Cistus parviflorus
Erica manipuliflora
Juncus maritimus
Lavandula officinalis
Limonium virgatum
Pinus brutia
Pistacia lentiscus
Pyrus amygdaliformis
Sarcopoterium spinosum
Serapias sp.
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Emberiza hortulana 1-10 Muhtemel yuvalama
Hirundo rustica 1-10 Bilinmiyor
Saxicola rubetra 1-10 Muhtemel yuvalama

Resimler