TR221AYV012 - Eski Balık Çiftliği

Tanım

Cunda Adası'nın batısında kalan sulak alan, eskiden dalyan olarak kullanılan bir çamur düzlüğüdür. Alanın içine denizle birleşen kanallar açılmıştır. Alanın içinde küçük bir dere akmaktadır. Havzada zeytincilik faaliyeti vardır.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 6.0 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tuzlu(> 18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 76 - 95
Hidroperiod: Geçici/Aralıklı
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Alibey (Cunda)
Boylam: 26.616246 Doğu
Enlem: 39.351460 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 2- Özgün habitat/arazi formu baskın (>50%)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
9 -- Kanallar ve drenaj kanalları, hendekler 5 - 25
G -- Gelgit çamur, kum ya da tuz düzlükleri 51 - 75
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Ekosistem servisi
Ekosistem servis türü Ekosistem servisi Fayda Ölçeği (%) Önemli
Destekleyici hizmetler Yaşam ortamı sağlama
Düzenleyici hizmetler Su döngüsünün düzenlenmesi
Havzadaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
100 = Ürün yetiştiriciliği Orta
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
1140 Git döneminde deniz suyuyla kaplı olmayan çamur ve kum düzlükleri 5 - 25
1510 * Akdeniz tuzlu bozkırları (Limonietalia) < 5
1310 Çamur ve kumları kolonize eden Salicornia ve diğer tek yıllık bitkiler 5 - 25
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Çalı/Ağaçsı 5 - 25
Islak çayır 5 - 25
Tuzcul 5 - 25
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Asphodelus aestivus
Cardopatium corymbosum
Chrysanthemum segetum
Gladiolus italicus
Juncus acutus
Limonium angustifolium
Limonium sinuatum
Ornithogalum narbonense
Salicornia sp
Spergularia marina
Tamarix sp.
Triglochin bulbosa
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Charadrius alexandrinus 1-10 Muhtemel yuvalama
Charadrius dubius 1-10 Muhtemel yuvalama

Resimler