TR221AYV014 - Balıkçı Limanı Yolu Kum Düzlüğü

Tanım

Cunda Adası'nın kuzeyinde bulunan bir kum düzlüğüdür. Kum seti ve Posidonialar kıyı/sulak alan çizgisindedir. Sediman yüzeyinde belirgin tuz birikimi görülmüştür. Sulak alanı çevreleyen vejetasyon Frigana ve Pinus brutiadır. Bu zon, sulak alanı çevreleyen yüksek yüzeydedir. Arada kalan çöküntü alanıysa "gel" sırasında oluşan tuz düzlüğüdür.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 0.2 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tuzlu(> 18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): < 5
Hidroperiod: Geçici/Aralıklı
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Alibey (Cunda)
Boylam: 26.637560 Doğu
Enlem: 39.358204 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 2- Özgün habitat/arazi formu baskın (>50%)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
G -- Gelgit çamur, kum ya da tuz düzlükleri > 95
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
1140 Git döneminde deniz suyuyla kaplı olmayan çamur ve kum düzlükleri 76 - 95
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi) < 5
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Islak çayır < 5
Tuzcul < 5
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Carex sp.
Elymus farctus
Juncus acutus
Pistacia lentiscus
Triglochin bulbosa

Resimler