TR221AYV015 - Zeytuna (Doğu) Geçici Gölcüğü

Tanım

Cunda Adası'nın kuzeyinde kalan alan, yeraltı suyu ve yüksek-taban suyu etkisiyle oluşmuştur. Yapılan araç yolu, alanın bir kısmını çukurda bırakarak alana yağış sularını tutan bir havza niteliği kazandırmıştır. Alanın batı kısmı Juncus bataklığıdır. Alandaki su, sulak alanın kuzeydoğusundaki bir kanalla denize tahliye edilmektedir.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 0.5 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Hafif tuzlu (5.0-18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 26 - 50
Hidroperiod: Mevsimsel
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Alibey (Cunda)
Boylam: 26.632638 Doğu
Enlem: 39.357343 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 3- Özgün habitat/arazi formu kısmen değiştirilmiş (10-50% dokunulmamış)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
H -- Gelgit sazlıkları; tuzcul sazlıklar ve çayırlıklar, tuzlalar, yükselmiş tuz çayırlıkları, acı-tatlı gelgit sazlıklarını kapsar > 95
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi) 51 - 75
5420 Sarcopoterium spinosum friganaları < 5
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Islak çayır 76 - 95
Çalı/Ağaçsı < 5
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Asphodelus aestivus
Carex sp.
Juncus acutus
Juncus maritimus
Juncus subulatus
Sarcopoterium spinosum
Tamarix sp.

Resimler