TR221AYV018 - Maden Adası Dere Ağzı

Tanım

Maden Adası'nın doğusunda bulunan alan tuzcul çayırlarla ve friganayla çevrili bir dere ağzıdır. Alanın bulunduğu kıyı, özellikle yaz aylarında deniz turizmi amacıyla kullanılmaktadır. Alanda katı atık kirliliği mevcuttur.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 0.1 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tatlı (< 0.5 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): < 5
Hidroperiod: Bilinmiyor
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Maden Adası
Boylam: 26.592274 Doğu
Enlem: 39.378231 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 2- Özgün habitat/arazi formu baskın (>50%)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
F -- Haliç suları; haliçlerin ve deltalardaki haliç sistemlerinin sürekli suları > 95
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
690 = Hobi ve turizm faaliyetlerinin diğer etkileri Düşük
Etkiler
Etki Yoğunluk
Düşük
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
1310 Çamur ve kumları kolonize eden Salicornia ve diğer tek yıllık bitkiler < 5
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi) 51 - 75
1510 * Akdeniz tuzlu bozkırları (Limonietalia) < 5
2220 Euphorbia terracina bulunan kumullar < 5
5420 Sarcopoterium spinosum friganaları < 5
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Sualtı bitkisi < 5
Islak çayır 51 - 75
Tuzcul 5 - 25
Kum bitkileri 5 - 25
Çalı/Ağaçsı 5 - 25

Resimler