TR221MAR001 - Çiftlik Dere Ağzı

Tanım

Marmara Adası'nın kuzeydoğu'sunda, özel mülk sınırları içinde kalan bir derenin denizle birleştiği dere ağzıdır. Derenin ertrafı Phragmytes sp, Juncus sp ve Typha sp. ile çevrelenmiştir. Derenin içinde Emys orbicularis (benekli kaplumbağa) ve çok sayıda kurbağa görülmüştür. Dere ağzının doğu kıyısında yıkılmış yapılar mevcuttur fakat bunların ne amaçla kullanıldığı bilinmemektedir. Dereyi çayır habitatı çevrelemektedir ve otlatma yapılmaktadır.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 0.1 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tatlı (< 0.5 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 76 - 95
Hidroperiod: Sürekli
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Marmara Adalar
Ada: Marmara Adası
Boylam: 27.703401 Doğu
Enlem: 40.650148 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 2- Özgün habitat/arazi formu baskın (>50%)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
F -- Haliç suları; haliçlerin ve deltalardaki haliç sistemlerinin sürekli suları > 95
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
010 = Habitat koruma Bilinmiyor
100 = Ürün yetiştiriciliği Bilinmiyor
220 = Hobi balıkçılığı Bilinmiyor
301 = taş ocakları
409 = diğer yerleşim desenleri Yüksek
Havzadaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
140 = Otlatma Düşük
170 = Hayvan ıslahı Düşük
409 = diğer yerleşim desenleri Düşük
Etkiler
Etki Yoğunluk
Bilinmiyor
Bilinmiyor
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
1130 Nehir ağızları 76 - 95
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi) 5 - 25
72A0 Kamış çalılıkları 5 - 25
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Yüzey bitkisi 5 - 25
Islak çayır 5 - 25
Çalı/Ağaçsı 5 - 25
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Juncus maritimus
Phragmites communis
Rubus sp.
Sarcopoterium spinosum Mevcut
Typha sp.
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Acrocephalus scirpaceus 1-10 Muhtemel yuvalama
Carduelis carduelis 1-10 Muhtemel yuvalama
Luscinia megarhynchos 1-10 Muhtemel yuvalama

Resimler