TR221MAR004 - Marmara Sulama Göleti 3

Tanım

Marmara Adası'nın güneybatısında, yamaç üzerinde bulunan dört sulama göletinden biridir. Bu sulama göletlerinin yeraltı suyuyla beslendiği öğrenilmiştir. Sulama göletlerinin tümü betonla çevrelenmiştir ve etrafına büyük olasılıkla hayvanların girmesini engellemek için çit çekilmiştir. Su içinde ve çevresinde vejetasyon yoktur. Adanın bu kısmında doğal bitki örtüsü otlatma sebebiyle tahrip olmuştur. Havzada taraçalar vardır ve yakın zamana kadar ceviz yetiştirildiği öğrenilmiştir. Sulama havuzlarının bu amaçla inşa edildiği öğrenilmiştir. Suda Bufo viridis (gece kurbağası) vardır. Göletlerin etrafında su boruları görülmüştür fakat çoğu kırıktır ve aktif kullanılıp kullanılmadığı bilinmemektedir.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Karasal
Sulak alan tipi: Yapay
Sulak alan alanı: 0.1 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tatlı (< 0.5 g/l)
Tatlı su girişi tipi: Diğer
Yüzey suyu akışı Boru hattından kontrollü su çıkışı
Su yüzeyi alanı (%): > 95
Hidroperiod: Sürekli
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Marmara Adalar
Ada: Marmara Adası
Boylam: 27.576148 Doğu
Enlem: 40.604717 Kuzey
Biyolojik değer
Biyolojik değer: Düşük
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
2 -- Küçük havuzlar; 8 hektarın altındaki çiftlik havuzları, depo havuzları ve küçük su tankları > 95
Mülkiyet durumu
Bilinmiyor
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
5210 Juniperus spp. bulunan ağaçsı çalılıklar < 5
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Çalı/Ağaçsı < 5
Diğer < 5
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Crataegus monogyna Mevcut
Ononis spinosa Mevcut

Resimler