TR221AYV002 - Balık Adası (Karaada) Göleti

Sulak alan, balık adasının güneybatı kıyısynda bulunmaktadır. Adada insan faaliyeti yoktur. Bu nedenle sulak alan neredeyse el değmemiş durumdadır. Adanın güneybatı kıyısı, gümüş martıların 250-500 çiftten oluşan üreme kolonisini barındırır. Balıkçı teknelerinin deniz tarafına balık tutmaya geldiği ancak karaya çıkmadığı öğrenilmiştir.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 0.9 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Hafif tuzlu (5.0-18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): > 95
Hidroperiod: Sürekli
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Balık Adası
Boylam: 26.703380 Doğu
Enlem: 39.375229 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 1- Dokunulmamış. İnsan eliyle yapılmış değişikliğe dair iz yok.
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
K -- Kıyısal tatlı su lagünleri; tatlı su delta lagünlerini kapsar > 95
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Sulak alan değerleri
109 Besin zinciri desteği
201 Yaban hayatı kaynakları
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
700 = Kirlilik Düşük
703 = toprak kirliliği Düşük
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
5340 Doğu Akdeniz garigleri 76 - 95
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Yüzücü 51 - 75
Çalı/Ağaçsı 76 - 95
Diğer 5 - 25
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Anagallis arvensis
Anagallis foemina
Asphodelus aestivus
Olea sylvestris
Phillyrea latifolia
Pistacia lentiscus
Urtica pilulifera
Urtica urens
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Larus michahellis 100-1000 Yuvalama

Resimler