TR221AYV001 - Çiçek Adası Kum Düzlüğü

Tanım

Çiçek Adası'nın en güney noktasınd bulunan alan, kış aylarında kısmen deniz suyuyla dolan bir kum düzlüğüdür. Havzada balıkçılık ve hayvancılıkla geçinen bir aile yaşamaktadır.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 0.4 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tuzlu(> 18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): < 5
Hidroperiod: Mevsimsel
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Çiçek Adası (Ayvalık)
Boylam: 26.760995 Doğu
Enlem: 39.372173 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 4- Özgün habitat/arazi formu yüksek oranda değiştirilmiş (<10 dokunulmamış)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
E -- Kum ve çakıllı sahiller; kumul burunları, girintileri, kumlu adacıkları, kumul sistemleri ve nemli gevşek kumulları kapsar > 95
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Ekosistem servisi
Ekosistem servis türü Ekosistem servisi Fayda Ölçeği (%) Önemli
Tedarik hizmetleri Gıda
Destekleyici hizmetler Yaşam ortamı sağlama
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
700 = Kirlilik Düşük
703 = toprak kirliliği Düşük
967 = evcil hayvanlarla antagonist ilişki Düşük
970 = Bitki türleri arasındaki etkileşimin varlığı (bitkiler) Bilinmiyor
Havzadaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
100 = Ürün yetiştiriciliği Düşük
162 = yapay ağaçlandırma Düşük
170 = Hayvan ıslahı Düşük
200 = Balık ve kabuklu deniz ürünü yetiştiriciliği Düşük
210 = Profesyonel balıkçılık Bilinmiyor
421 = evsel atıkların tahliyesi Düşük
700 = Kirlilik Düşük
960 = Hayvan türleri arasında ilişki Bilinmiyor
967 = evcil hayvanlarla antagonist ilişki Düşük
Etkiler
Etki Yoğunluk
EA- = Ulaşım olanaklarının artması Düşük
VC- = Bitki türlerinin kompozisyonunun değişmesi Düşük
WSL = Toprağa tuzlu su karışması Düşük
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
1510 * Akdeniz tuzlu bozkırları (Limonietalia) 5 - 25
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Tuzcul 5 - 25
Kum bitkileri < 5
Diğer
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Anthemis tomentosa
Atriplex portulacoides
Cardopatium corymbosum
Eryngium maritimum
Euphorbia paralias
Glaucium flavum
Juncus acutus
Limonium angustifolium
Limonium sinuatum
Matthiola tricuspidata
Salicornia sp
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Haematopus ostralegus 1-10 Yuvalama yok
Larus michahellis 1-10 Yuvalama yok
Hirundo rustica 1-10 Yuvalama yok
Passer domesticus 10-100 Yuvalama

Resimler