TR221AYV010 - Maden Caddesi Çamur Düzlüğü 1

Tanım

Cunda Adası'nın Patriçia Yarımadası'yla birleştiği boğazın güneybatısında kalan alan mevsimsel olarak gölleşen bir çamur düzlüğüdür. Doğal özelliklerini koruyan alanda dağınık bir rekreasyonel kullanım mevcuttur.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 0.5 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tuzlu(> 18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 51 - 75
Hidroperiod: Mevsimsel
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Alibey (Cunda)
Boylam: 26.624197 Doğu
Enlem: 39.358715 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 2- Özgün habitat/arazi formu baskın (>50%)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
G -- Gelgit çamur, kum ya da tuz düzlükleri > 95
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Ekosistem servisi
Ekosistem servis türü Ekosistem servisi Fayda Ölçeği (%) Önemli
Destekleyici hizmetler Yaşam ortamı sağlama
Kültürel hizmetler Rekreasyon ve turizm
Sulak alandaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
501 = patikalar izler bisiklet yolları Düşük
629 = diğer açık hava sporları ve hobi faaliyetleri Düşük
920 = Kuruma Orta
Havzadaki faaliyetler
Faaliyet Yoğunluk
501 = patikalar izler bisiklet yolları Düşük
629 = diğer açık hava sporları ve hobi faaliyetleri Düşük
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
2220 Euphorbia terracina bulunan kumullar 5 - 25
2210 Crucianellion maritimae kumulları < 5
5420 Sarcopoterium spinosum friganaları < 5
119A Bitki örtüsü bulunmayan yumuşak zemin 5 - 25
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi) 5 - 25
1510 * Akdeniz tuzlu bozkırları (Limonietalia) < 5
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Islak çayır 5 - 25
Çalı/Ağaçsı 26 - 50
Kum bitkileri 5 - 25
Tuzcul < 5
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Anthemis tomentosa
Centaurea spinosa
Cistus parviflorus
Cistus salviifolius
Erica manipuliflora
Eryngium maritimum
Euphorbia paralias
Genista acanthoclada
Imperata cylindrica
Limonium sp
Medicago marina
Muscari comosum
Pancratium maritimum
Sarcopoterium spinosum
Thymus capitatus
Fauna

Kuşlar

Birey sayısı

Yuvalama

Kaynakça
Larus michahellis 1-10
Hirundo rustica 1-10 Bilinmiyor

Omurgasızlar

Sulak alandaki varlık durumu

Kaynakça

Mevcut

Resimler