TR221AYV013 - Balıkçı Limanı Kum Düzlüğü

Tanım

Cunda Adası'nın kuzeydoğusunda bulunan alan Pistacia lentiscus ve P. brutia ile çevrili bir kum düzlüğüdür. Gel döneminde suların gelmesiyle oluşmaktadır. Alandaki tuzcul çayırların yakıldığı gözlemlenmiştir.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 1.6 Ha
Hidrolojik etkileşim: -  
Su tuzluluğu: Tuzlu(> 18.0 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): < 5
Hidroperiod: Geçici/Aralıklı
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Alibey (Cunda)
Boylam: 26.640990 Doğu
Enlem: 39.360980 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 2- Özgün habitat/arazi formu baskın (>50%)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
G -- Gelgit çamur, kum ya da tuz düzlükleri 51 - 75
H -- Gelgit sazlıkları; tuzcul sazlıklar ve çayırlıklar, tuzlalar, yükselmiş tuz çayırlıkları, acı-tatlı gelgit sazlıklarını kapsar 5 - 25
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
1140 Git döneminde deniz suyuyla kaplı olmayan çamur ve kum düzlükleri 76 - 95
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi) 5 - 25
1310 Çamur ve kumları kolonize eden Salicornia ve diğer tek yıllık bitkiler 5 - 25
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Islak çayır 5 - 25
Tuzcul < 5
Çalı/Ağaçsı < 5
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Asphodelus aestivus
Atriplex portulacoides
Carex sp.
Elymus farctus
Gynandriris sisirinchium
Juncus acutus
Limonium virgatum
Pistacia lentiscus
Salicornia sp
Salsola kali
Sarcopoterium spinosum
Spergularia marina
Suaeda sp.

Resimler