TR221AYV017 - Eski Maden Gölcüğü

Tanım

Maden adasının doğusunda küçük bir koyda bulunan sulak alanı küçük bir dere beslemektedir. Alan aynı zamanda yağış suyunu tutan bir havzadır. Alanı besleyen dere AYV009'u da besler. Eski madene yakın olan sulak alan, insan etkisiyle kazılarak oluşmuş olabilir. Adaya keçi bırakılmaktadır ve serbest otlatma vardır. Yakındaki binada bulunan hayvan tezekleri alanın bu amaçla kullanıldığını göstermektedir.

Sulak alan verisi

Temel bilgiler
Sulak alanın konumu: Denizel/Kıyısal
Sulak alan tipi: Doğal
Sulak alan alanı: 0.5 Ha
Hidrolojik etkileşim: Evet 
Su tuzluluğu: Tatlı (< 0.5 g/l)
Su yüzeyi alanı (%): 5 - 25
Hidroperiod: Bilinmiyor
Coğrafi bilgi
İl: Balıkesir
Belediye: Ayvalık
Ada: Maden Adası
Boylam: 26.585654 Doğu
Enlem: 39.386775 Kuzey
Sulak alanın durumu
Sulak alan statüsü (MEDWET): 2- Özgün habitat/arazi formu baskın (>50%)
Ramsar tipi
Tip Kapladığı Alan (%)
7 -- Kazı alanları; çakıl/tuğla/kil çukurları; malzeme çıkarma çukurları, maden havuzları 51 - 75
Mülkiyet durumu
Kamu - Belediye
Koruma statüleri
Koruma statüsü kategorisi Koruma statüsü alt kategorisi Alanın adı Kapladığı alan (%) Mevzuat
Ulusal Tabiat Parkı Ayvalık Adaları Tabiat Parkı 100
Ulusal Doğal Sit Alanı 100
Habitat tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
1410 Akdeniz tuzlu çayırları (Juncetalia maritimi) < 5
Vejetasyon tipleri
Tip Kapladığı Alan (%)
Islak çayır 5 - 25
Çalı/Ağaçsı 5 - 25
Flora
Türler Varlık durumu Kaynakça
Cistus creticus
Equisetum sp.
Juncus maritimus
Pistacia lentiscus
Sarcopoterium spinosum
Scirpoides holoschoenus

Resimler